Starta GroupWise WebAccess

 1. Öppna webbläsaren och gå till den URL-adress som du får av administratören, t ex http://server/gw/webacc, eller en IP-adress, t ex 155.155.11.22.

  Om du behöver kontakta din GroupWise-administratör frågar du personen som gav dig ditt GroupWise-användarnamn och -lösenord.

 2. Skriv ditt användarnamn och lösenord på inloggningssidan för GroupWise WebAccess.

 3. (Alternativt) Om du använder en liten mobil enhet, t.ex. en mobiltelefon, klickar du på Alternativ och markerar sedan Använd det grundläggande gränssnittet.

  Det grundläggande gränssnittet har begränsade funktioner och begränsad grafik. Det har utformats för de mest grundläggande uppgifterna i GroupWise WebAccess. Stäng det grundläggande gränssnittet genom att stänga alla webbläsare. Starta därefter WebAccess igen och avmarkera Använd det grundläggande gränssnittet.

  Information om hur du använder det grundläggande gränssnittet finns i Snabbintroduktion för det grundläggande gränssnittet i GroupWise 18 WebAccess.

 4. Klicka på Logga in.

  GroupWise-brevlådan öppnas.

  Om det inte går att logga in klickar du på länken Kan du inte logga in? på inloggningssidan för att få mer information om hur du återställer ditt lösenord för företaget.

Mer information finns i Juridisk information.